HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Tvåtandslucka i position 6 och 7

Tvåtandslucka i position 6 och 7

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 023 - Lämnas det ersättning från det statliga tandvårdsstödet för en bro i position 45–48 med två hängande led i position 46–47 ?

Tillstånd 5033 Tvåtandslucka, avser avsaknad av två bredvidliggande tänder varav minst en i position 6-6. En bro från 48 till 45 med två hängande led i position 46 och 47 är således ersättningsberättigande.

Om tanden 45 är ett bräckligt ändstöd tillämpas tillstånd 5037 vid tvåtandslucka och bron kan sträckas ut med ytterligare ett stöd till position 44. När ett ändstöd anses som bräckligt framgår av villkoren för tillstånd 5037 samt i tillhörande allmänna råd i bilaga 3 i föreskriften.

Relaterade tillstånd

Relaterade allmänna råd