HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Allmänna råd om bräckligt ändstöd, tillstånd 5036 och 5037

Allmänna råd om bräckligt ändstöd, tillstånd 5036 och 5037

Allmänna råd om bräckligt ändstöd, tillstånd 5036 och 5037

Rotfylld tand med bräcklig rot kan till exempel vara vid

 • rot med stift vars dimension överstiger omgivande dentinväggars sammanlagda tjocklek eller har en ogynnsam riktning som avviker från rotkanalen, eller
 • rot vars övre begränsning ligger nära benkanten.

Ogynnsam rotanatomi kan till exempel vara vid

 • tunn, gracil rot, eller
 • konisk rot.

Kort rot bör anses föreligga när längden är mindre än två tredjedelar av normal rotlängd.

Parodontal nedbrytning som medför bräckligt ändstöd kan till exempel vara 

 • när benstödet är mindre än hälften av ursprungligt benstöd,
 • vid vertikal benficka, eller
 • vid ogynnsam/ökad mobilitet.

Ogynnsam påbitning kan föreligga vid

 • ogynnsamma bettförhållanden som till exempel djupbett, korsbett, saxbett eller inverteringar, eller
 • ogynnsamma belastningsförhållanden som till exempel när få tänder ockluderar eller vid uttalad bruxism.

Kort/bräcklig klinisk krona kan till exempel vara vid

 • låg dentinpelare, eller
 • dentinpelare med fyllningar vilka utgör mer än hälften av volymen.

Bräckligt ändstöd kan även anses föreligga när flera av ovanstående förhållanden finns samtidigt även om inte vart och ett av dem skulle medföra att ändstödet är bräckligt.  

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor