HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Dokumentationskrav vid reparation av implantatstödd bro

Dokumentationskrav vid reparation av implantatstödd bro

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 001 - Vilka dokumentationskrav gäller för tillstånd 5447 när åtgärd 884 ska rapporteras in?

Vid tillstånd 5447 gäller regel E.0 som innebär att aktuellt tillstånd ska dokumenteras i patientjournalen innan behandling påbörjas. Dokumentation, till exempel att patienten har skadade komponenter i sin helkäksbro, ska ske med foto eller modell om tillståndet inte framgår av befintlig aktuell röntgen. I övrigt gäller inga särskilda villkor för dokumentation när åtgärd 884 ska tillämpas.

Om däremot en ny konstruktion ska utföras ska det beskrivas i patientjournalen varför ombyggnad eller reparation inte är möjlig.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder