HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » Reparativa åtgärder

Reparativa åtgärder

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom exkavering oavsett metod, nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), torrläggning, putsning och polering, ocklusionsanpassning samt vid behov kontrollröntgen. 

Endast fyllningar utförda med fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk är ersättnings­berättigande. Till fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk räknas även inlägg inklusive dess cementering.

I åtgärderna ingår även återbesök för kontroll och justering.

 

 701 
 702 
 703 
 704 
 705 
 706 
 707 
 708