HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5062

5062

5062 - Parodontalt skadat bett med behov av protetisk stabilisering 

  • som är parodontalt sanerat, och
  • sjukdoms­progres­sionen har avstannat.

Unika villkor

Patienten ska ha genomgått utvärderad parodontal sanering och sjukdoms­progressionen bedöms ha avstannat.

Behandling är ersättnings­berättigande

  • förutsatt att det efter parodontal­behandlingen föreligger tandmobilitet av minst grad 2 samt benförlust på motsvarande minst en tredjedel av rothöjden på minst 50 procent av antalet tänder i aktuell käke inom tandposition 6–6, 
  • efter tandregleringsbehandling som utförts på grund av parodontal sjukdom inom tillstånd 5914, eller
  • för permanent protetisk konstruktion när semipermanent eller långtids­temporär konstruktion utförts inom tillstånd 5061. 

Tandmobilitet grad 2 innebär mobilitet överstigande 1 mm i horisontell riktning mätt vid tandkronan.

Benförlusten mäts där den parodontala skadan är mest omfattande vid respektive tand.

Antalet tänder som motsvarar 50 pro­cent av tänderna inom tandposition 6–6 i aktuell käke är:

  • 6 tänder när 12 tänder finns,
  • 5 tänder när 10 eller 11 tänder finns,
  • 4 tänder när 8 eller 9 tänder finns,
  • 3 tänder när 6 eller 7 tänder finns.

Endast sammanbunden konstruktion är ersättnings­berättigande. Samtliga åtgärder som ingår i den sammanbundna konstruktionen ska rapporteras inom tillstånd 5062.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 801 (minst tre högst 0), 802-804, 805 (minst tre högst 0)

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.