HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5061

5061

5061 - Parodontalt skadat bett med behov av protetisk stabilisering 

  • som inte är parodontalt sanerat, eller 
  • när sjukdoms­progressionen inte har avstannat.

Unika villkor

Behandling är ersättnings­berättigande förutsatt tand­mobilitet av minst grad 2 samt benförlust på motsvarande minst halva rothöjden på minst 60 procent av antalet tänder i aktuell käke inom tandposition 6–6. 

Tandmobilitet grad 2 innebär mobilitet överstigande 1 mm i horisontell riktning mätt vid tandkronan.

Benförlusten mäts där den parodontala skadan är mest omfattande vid respektive tand. 

Antalet tänder som motsvarar 60 pro­cent av tänderna inom tandposition 6–6 i aktuell käke är:

  • 7 tänder när 11 eller 12 tänder finns,
  • 6 tänder när 10 tänder finns,
  • 5 tänder när 8 eller 9 tänder finns,
  • 4 tänder när 6 eller 7 tänder finns.

Endast sammanbunden konstruktion är ersättningsberättigande. Samtliga åtgärder som ingår i den sammanbundna konstruktionen ska rapporteras inom tillstånd 5061.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 802-805, 807, 809

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.