HSLF-FS 2022:26
Tillstånd » 4884

4884

4884 - Tand med omfattande skada för vilken ingen permanent protetisk terapi planeras. 

Unika villkor

Med skada avses kavitet, fraktur, förlust av tandsubstans, förlust av fyllningsmaterial eller tandslitage. Skadan ska vara omfattande i enlighet med regel D.3.

Semipermanent eller långtidstemporär krona är ersättningsberättigande när ingen ytterligare protetisk behandling planeras för

  • patient när hälsotillståndet förhindrar att hela tandvårdsbehovet kan tillgodoses, eller 
  • aktuell tand med tveksam prognos.­
  • Förutom dokumentation enligt D.1 ska patientens nedsatta hälsa dokumenteras.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 802, 803, 807, 809

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.