HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 4883

4883

4883 - Tand med skada för vilken utvärdering av kario­logisk, parodontal, bettfysiologisk eller endodontisk behandling behöver göras före permanent protetisk terapi. 

Unika villkor

Med skada avses kavitet, fraktur, förlust av tandsubstans, förlust av fyllningsmaterial eller tandslitage. Skadan ska vara av en omfattning motsvarande regel D.3.

Långtidstemporär krona är ersättnings­berättigande när utvärdering av behandling av karies, parodontit, käkfunktions­störning eller rot­behandling behöver göras under minst sex månader på grund av att prognosen är osäker för den permanenta behandlingen.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 802, 803, 809

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.