HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 4471

4471

4471 - Bristande kontakt­punkt mellan två tänder.

Unika villkor

Behandling är endast ersättnings­berättigande för tand i position 4–8 vars approxi­mala tandyta i anslutning till den bristande kontaktpunkten tidigare är restaurerad. Med restaurering avses fyllning, inlägg, onlay eller krona.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301, 362, 401-405, 409, 410, 480, 704-708

Utbytesåtgärder

922

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.