HSLF-FS 2022:26
Tillstånd » 4471

4471

4471 - Bristande kontakt­punkt mellan två tänder.

Unika villkor

Behandling är ersättnings­berättigande endast för tand i position 4–8 och under förut­sättning att minst en av de approxi­mala tandytorna har en fyllning.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

341, 362, 401-405, 409, 410, 480, 704-708

Utbytesåtgärder

922

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.