HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 4078

4078

4078 - Extremt missfärgad tand.

Unika villkor

Behandling är ersättnings­berättigande endast för en nonvital tand inom tandposition 3–3 i överkäken med missfärgad tandsubstans.

Missfärgningen ska 

  • omfatta minst en tredjedel av tand­kronans buckalyta,
  • vara mörkare än mörkaste färg på en Vita-skala (VITA Classical®, Vita Zahnfabrik, H. Rauter GmbH ), samt 
  • avvika jämfört med omgivande tänder.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 800-803

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Är det ersättningsberättigande att internbleka traumaskadade tänder?

Svar

För tillstånd 4078, Extremt missfärgad tand, lämnas ersättning för tandstödd protetik åtgärd 800, 801, 802, 803 enligt föreskriften för att behandla tillståndet. Det finns ingen åtgärd för internblekning inom tandvårdsstödet. Om internblekning ändå utförs är den slutliga lagningen inte heller ersättningsberättigande.