HSLF-FS 2022:26
Tillstånd » 4077

4077

4077 - Mineraliserings­störning med defekt av ringa omfattning.

Unika villkor

Behandling är ersättnings­berättigande endast för tand i position 3–3.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 701-703, 707, 708

Utbytesåtgärder

921

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.