HSLF-FS 2022:26
Tillstånd » 4076

4076

4076 - Omfattande infraocklusion.

Unika villkor

Omfattande infraocklusion innebär att ocklusalytan är under ocklusionsplanet med minst en tredjedel av ena eller båda grann­tändernas kronhöjd.

Åtgärd 800–803 är ersättnings­berätti­gande för tand i position  1–7.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 401-405, 409, 410, 480
och
a) 701-708
eller
b) 800-803

Utbytesåtgärder

921, 922

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.