HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 4074

4074

4074 - Kavitet i tand på grund av extern resorption.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 401-405, 407, 409, 410, 480, 701-706

Utbytesåtgärder

921-924

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.