HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 4041

4041

4041 - Ofullständig rotfyllning som kräver revision inför reparations­åtgärd.

Unika villkor

Åtgärd för rotbehandling eller apikalkirurgi är endast ersättnings­berättigande när det krävs inför reparationsåtgärd inom tandvårdsstödet. 

Förutom dokumentation av den ofullständiga rotfyllningen enligt D.1 ska tillståndet för reparations­­åtgärden framgå av befintlig aktuell röntgen eller dokumenteras med foto innan behandlingen påbörjas.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 409, 480, 501-504, 522, 523, 541

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.