HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 3151

3151

3151 - Elongerad tand.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301, 302, 362, 401-405, 409, 410, 480