HSLF-FS 2021:37
Tillstånd » 3071

3071

3071 - Afte inklusive traumatiskt sår.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301, 302, 401-405, 410, 480, 831