HSLF-FS 2020:28
Tillstånd » 3071

3071

3071 - Afte inklusive traumatiskt sår.

Unika villkor

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301, 302, 401-405, 480, 831