HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 3065

3065

3065 - Kron-rotfraktur.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301-304, 362, 401-405, 407, 409, 410, 480, 501-504, 520-523