HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 3064

3064

3064 - Rotfraktur, längs.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301-304, 362, 401-405, 407, 409, 410, 480

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.