HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 3062

3062

3062 - Gingival påbitning.

Unika villkor

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301, 302, 362, 601, 602, 604