HSLF-FS 2020:28
Tillstånd » 3061

3061

3061 - Luxation av tand vid trauma.

Unika villkor

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301-304, 362, 401-405, 409, 480