HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 3042

3042

3042 - Mukosit vid implantat.

Unika villkor

För åtgärd 313, 314, 351 och 352 ska följande dokumenteras i patientjournalen:

  • motivering till varför kvalificerat rådgivande samtal ska utföras, samt 
  • en individanpassad behandlingsplan för beteendepåverkan.

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

162, 209, 301-303, 311-314, 341, 350-352, 362, 480, 893-896

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.