HSLF-FS 2023:21
Handbok » 3.1.1 Regel B.1 Riskbedömning vid hälsofrämjande insatser

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

3.1.1 Regel B.1 Riskbedömning vid hälsofrämjande insatser

Regel B.1 Riskbedömning vid hälsofrämjande insatser

Syftet med riskbedömning är att identifiera individer som har ökad risk att utveckla tandsjukdomar och ge dessa en effektiv förebyggande vård. Det är också önskvärt att kunna identifiera individer som har risk för att utveckla tandsjukdomar, eftersom riskbedömning även används som underlag för beslut om revisionsintervallets längd. Vid riskbedömningen väger behandlaren samman de riskfaktorer som framkommit i anamnesen och vid den kliniska undersökningen.

Den förhöjda risken ska dokumenteras i patientjournalen som ett villkor för ersättning vid behandling av tillstånd inom 2000-serien när regel B.1 gäller. Det kan göras i form av en journalanteckning som formuleras fritt, eller genom ett riskbedömningssystem.

Generellt gäller för åtgärderna 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213 och 214