HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Ytterligare betthöjning med åtgärd 848 inom samma ersättningsperiod

Ytterligare betthöjning med åtgärd 848 inom samma ersättningsperiod

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 097 - En patient har fått betthöjning med fyllningsmaterial på sex tänder påbörjad hos en kollega. Nu har patienten remitterats till mig för fortsatt behandling och jag behöver förändra betthöjningen på några tänder. Ersätts åtgärd 848 igen på samma tänder under samma ersättningsperiod?

Ja, när åtgärd 848 behöver kompletteras eller förändras på en annan mottagning är åtgärden ersättningsberättigande för samma tandposition under samma ersättningsperiod. Åtgärd 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition är ersättningsberättigande en gång per tandposition, ersättningsperiod och mottagning. Det innebär om behandlare på samma mottagning behöver komplettera eller förändra en påbörjad betthöjning är ny åtgärd 848 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.

Relaterade åtgärder