HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Extrahera rot under en bro

Extrahera rot under en bro

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 101 - Jag behöver extrahera 15:an som är stödtand till en fullbro i ök. Tanken är att behålla bron som den är så att tanden blir ett hängande led i stället. Är åtgärd 402 tillämpar om jag lyckas separera roten och ta bort den utan lambå?

Ja, åtgärd 402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand kan användas när man separerar och extraherar en tand under en bro. Detta framgår också av Handboksexemplet 4.2.2.1.4 i Handbok om tandvårdsstödet (tlv.se).

Relaterade tillstånd