HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Mer än en åtgärd 103 vid samma besök

Mer än en åtgärd 103 vid samma besök

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 094 - Kan man få ersättning för fler åtgärd 103 under samma dag vid samma besök?

Nej, ersättning lämnas inte för mer än en åtgärd 103 vid samma besök.

I åtgärdstexten framgår att åtgärd 103 tillämpas som diagnostikåtgärd för ett besök vid mindre omfattande undersökning. Åtgärden kan tillämpas som en enskild åtgärd eller som en kompletterande åtgärd till 101, 111 eller 112.

Vid mer omfattande undersökning kan åtgärd 107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare användas. Till åtgärd 107 finns allmänna råd som exemplifierar vad en omfattande undersökning kan vara. Allmänna råden finns i bilaga 3 i föreskriften.

Däremot kan åtgärd 103 tillämpas mer än en gång för samma patient under samma dag. Detta skulle kunna inträffa om patienten besöker tandläkaren vid olika tillfällen samma dag. 

Relaterade åtgärder