HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Upphävda regler, tillstånd och åtgärder

Upphävda regler, tillstånd och åtgärder

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 078 - Hur tar jag reda på vad den upphävda åtgärden 106 innehöll?

TLV grundföreskrift om tandvårdsstödet heter TLVFS 2008:1. Varje omtryck får därefter ett eget nummer, men är egentligen ändringar i samma föreskrift. I föreskriftens rubrik hänvisas därför till grundföreskriften.

I varje årligt omtryck av tandvårdsföreskriften finns även upphävda tillstånd, åtgärder och regler medtagna. De anges med tillståndets/åtgärdens nummer eller rubriken för regeln samt i vilken föreskrift som den upphävdes.

För exempelvis åtgärdsnummer 106 går det att läsa i nuvarande föreskrift att åtgärden upphävdes i föreskriften TLVFS 2012:2. Genom att läsa i den föreskrift som föregick TLVFS 2012:2, i detta fall TLVFS 2011:2, så framkommer hela texten för vad åtgärd 106 innehöll.

De tidigare omtrycken finns att läsa på

https://www.tlv.se/om-tlv/regelverk/foreskrifter.html

Relaterade paragrafer