HSLF-FS 2021:37
Inledning » Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse

1 §   I denna föreskrift ges kompletterande bestämmelser till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.   

Besvarade frågor