HSLF-FS 2023:21
Inledning » Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse

1 §   I denna föreskrift ges kompletterande bestämmelser till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. 

Besvarade frågor