HSLF-FS 2020:28
Inledning » Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse

1 §   I denna föreskrift ges kompletterande bestämmelser till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Besvarade frågor