HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Åtgärd 321, fördjupad kostrådgivning eller intensiv fluorbehandling

Åtgärd 321, fördjupad kostrådgivning eller intensiv fluorbehandling

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 071 - Måste en fördjupad kostrådgivning finnas med innan eller i samband med intensiv fluorlackning för att åtgärd 321 ska vara ersättningsberättigande?

Nej, det finns inget krav i föreskriften på att både fördjupad kostrådgivning och intensiv fluorbehandling måste utföras för att åtgärden ska vara utförd och ersättning lämnas. Åtgärden kan alltså rapporteras antingen när intensiv fluorbehandling utförs eller när fördjupad kostrådgivning utförs.

Relaterade åtgärder