HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Undersökning av specialisttandläkare

Undersökning av specialisttandläkare

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 069 - Jag är specialist inom endodonti, kan jag använda åtgärd 115 eller 116 vid patientens första besök, dvs. för undersökningen?

Åtgärd 115 och 116 är konsultationsåtgärder för specialister, där det redan finns ett undersökningsunderlag inklusive röntgen (i förekommande fall) från den remitterande tandläkaren. Detta framgår i den inledande texten för åtgärd 115 och 116: I åtgärd 115–116 ingår bedömning eller behandlingsplanering inklusive svar utifrån en remitterad frågeställning med bifogade underlag såsom anamnesuppgifter, statusuppgifter, röntgenbilder, foton eller modeller. För att kunna tillämpa konsultationsåtgärd 115 eller 116 måste en frågeställning även vara remitterad till specialisten.

När en specialisttandläkare själv undersöker eller utreder en remitterad patient används istället undersökningsåtgärder för diagnostik. Idag finns fyra undersökningsåtgärder för tandläkare:

  • 101 för en basundersökning, vilken inkluderar en undersökning av hela bettet
  • 103 för en kompletterande eller akut undersökning
  • 107 för en omfattande undersökning
  • 108 för en utredning, inklusive undersökning om minst 60 minuter

För dessa undersökningar finns även särskilt referenspris för specialister.

Åtgärder för undersökning och konsultation finns inom tillstånd 1001, 1301 eller 1302. I villkoren för dessa tillstånd framgår att för åtgärd 103, 107 och 108 ska skälen till undersökningen liksom undersökningsresultatet noteras i patientjournalen. I handboken kan du hitta kliniska exempel som visar hur de olika åtgärderna kan tillämpas.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder