HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Åtgärd 800 och 801 under samma dag

Åtgärd 800 och 801 under samma dag

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 056 - Kan ersättning lämnas för både åtgärd 800 och 801 under samma dag?

Ja, ersättning kan lämnas för både åtgärd 800 och 801 samma dag, men inte i samma käke.

Åtgärd 800 är endast ersättningsberättigande när en enda krona slutförs i en käke vid ett tillfälle. Åtgärd 801 är ersättningsberättigande för samtliga kronor när flera kronor eller krona och hängande led utförs i en käke vid samma tillfälle.

Åtgärd 800 och 801 kan därför inte kombineras i samma käke samma dag. Däremot är en åtgärd 800 i ena käken ersättningsberättigande tillsammans med en åtgärd 800 eller fler åtgärd 801 i andra käken under samma dag.

Relaterade åtgärder