HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Åtgärd för separation av en molar

Åtgärd för separation av en molar

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 055 - Vilken åtgärd ska tillämpas för att separera och extrahera en rot av en molar?

Åtgärd 407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik är ersättningsberättigande för separation och extraktion av del av molar. Åtgärden är exempelvis ersättningsberättigande inom tillstånd 4001-4012 för karies, 3043 för parodontit eller 3051 för sjukdomar i tandpulpan eller de periradikulära vävnaderna.

Relaterade åtgärder