HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Skillnad mellan åtgärd 111 och 112

Skillnad mellan åtgärd 111 och 112

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 049 - Vad är skillnaden mellan undersökningsåtgärd 111 och 112 hos tandhygienist?

Rubriken för åtgärd 111 och 112 anger att båda åtgärderna avser basundersökning som tandhygienisten utför, men att det för åtgärd 112 ingår fullständig parodontal undersökning.

Åtgärd 111 är en kortare basundersökning som innehåller en förenklad parodontal undersökning. I åtgärden ingår även upp till 5 minuters förebyggande behandling.

I åtgärd 112 ingår, förutom fullständig parodontal undersökning, också upp till 10 minuters förebyggande behandling.

Som framkommer av åtgärdstexten är det i övrigt ingen skillnad på tillämpningen av åtgärd 111 och 112.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder