HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Formell kompetens för att utföra åtgärd 313 och 314.

Formell kompetens för att utföra åtgärd 313 och 314.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 042 - Måste man ha en speciell utbildning för att ersättning ska lämnas för åtgärd 313 och 314?

Nej, det finns inga krav på formell utbildning för att åtgärd 313 eller 314 ska vara ersättningsberättigande.

Däremot finns krav om att det i journalen ska finnas en individuell behandlingsplan för beteendepåverkan samt en dokumenterad motivering till varför beteendemedicinsk behandling ska utföras.

Behandlingsplanen för beteendepåverkan är inte detsamma som hela den behandlingsplan som vanligen upprättas för en patients behandling, utan snarare en del av den. En lämplig bakgrund för att upprätta en individanpassad behandlingsplan för teoribaserad beteendepåverkan är att, förutom att ha kunskap om den sjukdom som en beteendeförändring syftar till att påverka, ha färdighet i lämplig kommunikationsmetod, samt kunskap om de teorier och metoder som ligger till grund för att påverka människors beteende.

Relaterade åtgärder