HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Kan flera åtgärd 800 rapporteras vid samma tillfälle

Kan flera åtgärd 800 rapporteras vid samma tillfälle

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 041 - En åtgärd 800 används när en enda krona görs i en käke. Innebär det att jag kan rapportera en åtgärd 800 i varje käke, dvs två stycken vid samma tillfälle?

Ja, åtgärd 800 är ersättningsberättigande en gång per patient, käke, dag och behandlare. Det vill säga ersättning kan lämnas för två stycken åtgärd 800 samma dag när en utförs i vardera käken.

Begränsningen för åtgärd 800 är satt till käke eftersom behandling av olika käkar innebär ytterligare definitivavtryck, särskild arbetsmodell mm vilket ökar kostnaden för behandlingen.

Relaterade åtgärder