HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Internblekning

Internblekning

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 024 - Är det ersättningsberättigande att internbleka traumaskadade tänder?

För tillstånd 4078, Extremt missfärgad tand, lämnas ersättning för tandstödd protetik åtgärd 800, 801, 802, 803 enligt föreskriften för att behandla tillståndet. Det finns ingen åtgärd för internblekning inom tandvårdsstödet. Om internblekning ändå utförs är den slutliga lagningen inte heller ersättningsberättigande.

Relaterade tillstånd