HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Förenklad parodontal undersökning

Förenklad parodontal undersökning

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 017 - Vad innebär begreppet ”förenklad parodontal undersökning” som ingår i undersökningsåtgärd 101 och 111 och hur ska denna undersökning utföras och registreras?

Förenklad parodontal undersökning innebär att en parodontal undersökning utförs men den innefattar inte en fullständig parodontal undersökning med fickstatus, mätning av furkationer och mobilitet. Hur den förenklade parodontala undersökningen utförs finns inte föreskrivet utan det avgör behandlaren i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kan exempelvis innebära fickmätning vid vissa tandytor. Många vårdgivare har rutiner eller vårdprogram som beskriver parodontal undersökning.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder