HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Läkarintyg vid STB

Läkarintyg vid STB

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 014 - Till vem ska jag skicka läkarintyget för en patient som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB)?

Bedömningen om en patient har rätt till STB sker av tandläkaren/tandhygienisten. Det är behandlaren som ska ha läkarintyget som stöd. Läkarintyget ska alltså inte skickas in utan behållas i patientens journal.

Om tandläkaren/tandhygienisten inte kan bedöma om patienten har rätt till STB så kan såväl behandlaren som patient begära att Försäkringskassan istället förhandsprövar denna begäran. Tandläkaren/tandhygienisten kan skicka in denna prövning elektroniskt via sitt journalsystem.

Du kan läsa mer på följande internetadress:
http://www.forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstod/sarskilt_tandvardsbidrag

Relaterade paragrafer