HSLF-FS 2023:21
Paragrafer » Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag

6 §   Patienter som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa har, i enlighet med 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, rätt till särskilt tand­­vårds­bidrag som får användas för betalning av ersättnings­berättigande förebyggande tandvårdsåtgärder.

De sjukdomar eller funktions­nedsättningar som kan berättiga till särskilt tandvårdsbidrag anges i 4 a § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Socialstyrelsen föreskriver om dessa sjuk­domar och funktionsnedsättningar samt om de underlag som ska styrka sjuk­domen eller funktionsnedsättningen.

Särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning av följande tandvårdsåtgärder:

  • 101, 103, 111–114, 161, 162,

  • 201, 204–209, 213, 214, 250–252 och

  • 311–314, 321, 341–343, 350–352.

Besvarade frågor