HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Åtgärd 103 utan patientkontakt

Åtgärd 103 utan patientkontakt

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 099 - En dag när jag var borta på kurs hade vi bokat ettårskontroller av ett antal rotfyllningar. Min tandsköterska tog röntgenbilder och frågade patienterna om de hade problem från tanden. När jag kom tillbaka tittade jag på röntgenbilderna och skrev en daganteckning. Kan jag rapportera en åtgärd 103 för detta?

Nej, åtgärd 103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare är en diagnostikåtgärd som tillämpas för undersökning och diagnostik vid exempelvis uppföljning av behandlingsresultat. Av rubriken framgår att den kliniska undersökningen ska utföras av tandläkare. Därutöver, enligt villkoren för tillstånd 1001, behöver undersökningsfynd noteras i patientjournalen. Detta förutsätter att patienten undersöks kliniskt. Analys och diagnostik som görs på röntgenbilder ingår i åtgärder för röntgenundersökning.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder