HSLF-FS 2023:21
Handbok » 7.3 Utbytesåtgärder – implantat

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

7.3 Utbytesåtgärder – implantat

Utbytesåtgärder – implantat

Utbytesåtgärderna för behandling med implantat är uppdelade i en kirurgisk och en protetisk åtgärd som slutförs var för sig. I åtgärd 925 eller 928 för kirurgiska delen ingår operation inklusive för- och efterbehandling, eventuell friläggning och distansanslutning efter inläkning och eventuell sedering med perorala läkemedel. I åtgärd 925 och 928 ingår även implantat inklusive täckskruv och eventuell läkdistans.

Enligt definitionen för slutförd åtgärd, 4 § i HSLF-FS 2023:21, är en åtgärd för implantatkirurgi slutförd när implantat har installerats. Utbytesåtgärden för operation rapporteras därmed inom 14 dagar efter implantatoperationen, även när tvåstegsmetod används med friläggning och distansanslutning vid ett senare tillfälle.

I åtgärd 926 och 929 för protetisk del/implantatförankrad krona ingår distans, integrerad distans/kopplingskomponent eller annan kopplingsdel mot implantatet, övriga implantatkomponenter samt förslutning eller cementering. I åtgärderna ingår även tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod och all materialkostnad samt en hygieninstruktion vid den nya implantatkronan.

När en befintlig implantatkonstruktion i en entandslucka skadas tillämpas tillstånd 5449. Detta gäller oavsett om den ursprungliga implantatbehandlingen har utförts inom det nuvarande tandvårdsstödet eller inte, om den har rapporterats med utbytesåtgärder eller om den har rapporterats med ersättningsberättigande åtgärder inom tillstånd 5032.

Generellt gäller för åtgärderna 925, 926, 928 och 929