HSLF-FS 2023:21
Handbok » 7.1.1.1.1 Bild, utbyte i entandslucka, tillstånd 5031 och 5036

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

7.1.1.1.1 Bild, utbyte i entandslucka, tillstånd 5031 och 5036

Bild, utbyte i entandslucka, tillstånd 5031 och 5036
Handbok_version_15-2_4ebd85686e197f54.jpgOm patienten väljer implantat­behandling eller ortodontisk slutning ­för att åtgärda en entandslucka, där implantat eller tandreglering inte är ersättningsberättigande, tillämpas utbytesåtgärder. Den ersättnings­berättigande be­handlingen är i dessa fall tandstödd protetik och referenspriserna för utbytesåtgärderna motsvarar referenspriserna för två kronor och ett hängande led (treledsbro).

Vid en entandslucka beräknas tandvårdsersättningen för utbytesåtgärder alltid för ett stöd på var sida om tandluckan.

Patienten får lika mycket tandvårdsersättning oavsett om en entandslucka sluts med implantat, med hjälp av tandreglering eller med en tandstödd bro.