HSLF-FS 2019:9
Handbok » 7 Utbytesåtgärder » 7.1.1.1.1 Bild, utbyte i entandslucka, tillstånd 5031 och 5036

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

7.1.1.1.1 Bild, utbyte i entandslucka, tillstånd 5031 och 5036

Bild, utbyte i entandslucka, tillstånd 5031 och 5036
Handbok_version_11_KUSP_html_8ee15bd729ef16c6.jpgOm patienten väljer en implantat­behandling eller en ortodontisk slutning av en entandslucka tillämpas utbytesåtgärder. Den ersättnings­berättigande be­handlingen är en tandstödd bro. Referenspriserna för utbytesåtgärderna motsvarar referenspriserna för två kronor (åtgärd 801) och ett hängande led (åtgärd 804).

Vid en entandslucka beräknas tandvårdsersättningen för utbytesåtgärder alltid för ett stöd på var sida om tandluckan.

Patienten får lika mycket tandvårdsersättning oavsett om en entandslucka sluts med implantat, med hjälp av tandreglering eller med en tandstödd bro.