HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Permanent rebasering av protes

Permanent rebasering av protes

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 103 - Vad krävs för att en rebasering enligt åtgärd 833 ska anses vara permanent? Måste den skickas till tandtekniker eller går det bra att utföra en permanent rebasering på kliniken med hårt rebaseringsmaterial?

Det anges i åtgärd 833 Rebasering av protes att rebaseringen ska vara permanent till skillnad från den temporära mjukbasningen av protes som rapporteras med åtgärd 303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande.

Referenspriset för åtgärd 833 innefattar tandtekniskt arbete och är beräknat på två besök, ett för avtryck och ett för utlämning. Det innebär att 833 är framtagen som en åtgärd där rebaseringen utförs på ett tandtekniskt laboratorium. Detta gäller alla åtgärder 832–839. Enligt inledningstexten för reparation av avtagbar protetik ingår det kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden.