HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Läkarkontakt för annat än koagulationsproblem

Läkarkontakt för annat än koagulationsproblem

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 091 - Jag har en patient som har ett flertal sjukdomar, många mediciner och är allmänt svag. Innan jag börjar en omfattande behandling vill jag kontakta patientens läkare. Lämnas ersättning för åtgärd 480 även när läkarkontakten inte avser kontroll av koagulation?

Nej, ersättning lämnas endast för åtgärd 480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd, när patientens förmåga till koagulation behöver kontrolleras med sjukvården innan ett invasivt ingrepp utförs. Det framgår i rubriken för åtgärden.

Relaterade åtgärder