HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Datum för ikraftträdande och publicering av föreskrift

Datum för ikraftträdande och publicering av föreskrift

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 074 - När och var kan jag få tillgång till den nyaste föreskriften? 

Datum för ikraftträdande av föreskriften för statligt tandvårdsstöd är tillsvidare den 15 januari varje år. 

Den nya föreskriften publiceras på TLV:s hemsida före den 1 juli året innan, dvs drygt sex månader innan den träder i kraft.

Detta innebär att det under andra halvåret finns både en gällande föreskrift, och en kommande föreskrift som ska börja gälla den 15 januari nästkommande år, men som inte tillämpas ännu.

Det är även möjligt att beställa en tryckt version av föreskriften genom länken Beställ kommande föreskrifter på TLV:s webbplats nedan.

https://www.tlv.se/tandvard.html