HSLF-FS 2019:9
Kunskapsstödet » Ändrade regler

Ändrade regler

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 073 - Vad händer när ni ändrar i tandvårdsstödet mitt under pågående behandling av en patient?

TLV försöker beakta pågående behandlingar när nya regler införs i tandvårdsstödet. Om regelverket utökas behövs det vanligen inte en övergångsregel utan patienten kan dra nytta av ändringarna. I vissa fall behövs dock övergångsregler så att en patient som redan påbörjat en behandling inte ska drabbas negativt av ändrade regler. I gällande föreskrift HSLF-FS 2019:9 finns följande övergångsregler:

  • Äldre föreskrifter får tillämpas för behandlingar inom tillstånd 5913 eller 5914 som påbörjats före ikraftträdandet, dock längst till och med 14 januari 2021.
  • För behandlingar med utbytesåtgärd 940 eller 941 som påbörjats mellan den 15 januari 2017 och 14 januari 2018 gäller äldre lydelse avseende regel E.15, dock längst till och med 14 januari 2021.
  • För åtgärder som slutförts före ikraftträdandet tillämpas de föreskrifter som gällde vid tidpunkten för slutförandet.

För att hitta ett äldre omtryck, se http://www.tlv.se/tlv/regelverk/foreskrifter/

Alla föreskrifter om tandvårdsstödet finns där under TLVFS 2008:1 som är stödets grundföreskrift.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade regler