HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Ändrade regler

Ändrade regler

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 073 - Vad händer när ni ändrar i tandvårdsstödet mitt under pågående behandling av en patient?

TLV försöker beakta pågående behandlingar när nya regler införs i tandvårdsstödet. Om regelverket utökas behövs det vanligen inte en övergångsregel utan patienten kan dra nytta av ändringarna. I vissa fall behövs dock övergångsregler så att en patient som redan påbörjat en behandling inte ska drabbas negativt av ändrade regler. I gällande föreskrift HSLF-FS 2023:21 finns följande övergångsregel:

  • För åtgärder som slutförts före ikraftträdandet tillämpas de föreskrifter som gällde vid tidpunkten för slutförandet.

För att hitta ett äldre omtryck, se TLV:s föreskrifter

Alla föreskrifter om tandvårdsstödet finns där under TLVFS 2008:1 som är stödets grundföreskrift.