HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Föreskrift, förordning och lag

Föreskrift, förordning och lag

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 038 - Det finns en lag, en förordning och en föreskrift om statligt tandvårdsstöd – vilka behöver jag kunna i mitt arbete som tandläkare?

Lagar, förordningar och föreskrifter är alla gällande författningar som du som tandläkare är skyldig att följa.

Lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd är beslutad av riksdagen och fastställer huvudprinciperna för tandvårdsstödet. Här anges bland annat vad som krävs för att omfattas av stödet, regler kring särskilt och allmänt tandvårdsbidrag (STB, ATB), och att en åtgärd ska vara slutförd för att tandvårdsersättning ska lämnas. Lagen är överordnad såväl förordning som föreskrift, vilket innebär att TLV inte kan ändra något i föreskriften HSLF-FS som går emot det som står i lagen.

Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd beslutas av regeringen. Här finns regler som inte är avsedda att ändras så ofta, exempelvis storleken på ATB och STB, vårdgivarens uppgiftsskyldighet mot Försäkringskassan, vårdgivarens ansvar mot patienten såsom skriftlig information om använda material samt vad som ska finnas på kvittot.

TLV:s föreskrift om statligt tandvårdsstöd beslutas av Tandvårdsnämnden på TLV. Den innehåller detaljerade regler kring vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigande och under vilka förutsättningar som denna ersättning kan lämnas. I föreskriften finns även referenspriser.