HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 031 - När kan en patient få tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift?

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift regleras inte av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utan av regeringen, Socialstyrelsen och lokalt av respektive region.

De tandvårdsstöd som ges till hälso- och sjukvårdsavgift är
- oralkirurgiska åtgärder, 2 § tandvårdsförordningen (1998:1338).
- tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, 3 § tandvårdsförordningen (1998:1338).
- tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, 3a § tandvårdsförordningen (1998:1338). Vid bedömning av om en patient har rätt till stödet används Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS:2012:17 om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
- nödvändig tandvård, 8 a § tandvårdslagen (1985:125) samt 9 § tandvårdsförordningen (1998:1338).

När det gäller dessa tandvårdsstöd kan regionerna i vissa fall ha gjort egna anpassningar utifrån gällande regelverk. Det är därför viktigt att du som arbetar inom tandvården tar reda på vad som gäller i den region som patienten tillhör.