HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Information om tandvård

Information om tandvård

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 029 - Var finns det information om tandvård som är skrivet för privatpersoner utan tandvårdskunskap?

Om patienten har tillgång till internet finns det en bra adress för information om såväl det statliga tandvårdsstödet som de stöd för tandvård som finns till hälso- och sjukvårdsavgift, försäkringar vid tandskador samt vad man kan göra om man inte har råd med tandvård:

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/kostnader-och-ersattningar-inom-tandvard/

På denna webbplats finns även information om olika behandlingar:    

https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/tandvard/

Försäkringskassans hemsida finns information om de olika stöden samt broschyrer som ger övergripande information om man behöver tandvård:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod