HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Tand förloras bredvid implantatkonstruktion

Tand förloras bredvid implantatkonstruktion

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 020 - En patient har en implantatkonstruktion i position 24–25 med ett hängande led 26 och inga tänder bakom. Tand 23 förloras, vad blir det för tillstånd enligt ersättningsreglerna?

Det är tillstånd 5013 Enkelsidig friändstandlöshet där samtliga tänder i position 3–8 saknas. Regel E.11 anger att när tillstånd ska fastställas ska redan befintligt implantat eller befintlig implantatstödd krona bredvid saknad tand likställas med tandlöshet. Regel E.12 anger på motsvarande sätt att hängande led bredvid saknad tand ska likställas med tandlöshet.

Relaterade tillstånd

Relaterade regler