HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Ersättningsperiodens längd

Ersättningsperiodens längd

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 018 - Om man håller på med ett stort protetiskt arbete och tandläkaren eller patienten blir sjuk. Kan man då få dispens och förlänga ersättningsperioden?

Nej, ersättningsperiodens längd regleras i 2 kap 4 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Det är riksdagen som beslutar om lagen och varken TLV eller Försäkringskassan har möjlighet att göra avsteg från gällande lag. Det innebär att ersättningsperioden inte kan förlängas.

Motsvarande gäller även för högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvård samt för läkemedel där perioderna också är ett år. Enda skillnaden är att inom tandvårdsstödet kan en ny period startas innan den tidigare har löpt ut.

Åtgärd för tandstödd eller implantatstödd protetik är slutförd och ska rapporteras när konstruktionen är utlämnad.